Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 20 đến 24-7

Chủ Nhật, 19-07-2020, 10:11
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 20 đến 24-7, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 41 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 24-7 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 27-7.

* Ngày 6-8, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-7 và ngày ĐKCC là 27-7.

* Ngày 6-8, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-7 và ngày ĐKCC là 27-7.

* CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (HOSE: CKG) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-7 và ngày ĐKCC là 27-7.

* Ngày 6-8, CTCP Cấp nước Nam Định (UPCoM: NDW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-7 và ngày ĐKCC là 27-7.

* Ngày 12-8, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 8-9, CTCP Cấp nước Chợ Lớn (HOSE: CLW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.050 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 14-8, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 7-8, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 14-8, CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPCoM: UPC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 5-8, CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 24-8, CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội (UPCoM: NS2) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 114 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 10-9, CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 6-8, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (UPCoM: PWS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 550 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 6-8, CTCP Điện Nước An Giang (UPCoM: DNA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-7 và ngày ĐKCC là 24-7.

* Ngày 31-7, CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (UPCoM: BTU) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-7 và ngày ĐKCC là 23-7.

* Ngày 12-8, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-7 và ngày ĐKCC là 23-7.

* Ngày 12-8, CTCP Lilama 18 (HOSE: LM8) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-7 và ngày ĐKCC là 23-7.

* Ngày 6-8, Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-7 và ngày ĐKCC là 23-7.

* Ngày 3-8, CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (UPCoM: BSL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 31-7, CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UPCoM: VDB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.281 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UPCoM: VDB) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 12-8, CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCoM: HPT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCoM: HPT) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 30-7, CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (UPCoM: PTP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 7-8, CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: BWS) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 12-8, CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 13-8, CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 31-7, CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 18-8, CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân (UPCoM: PJS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 550 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 29-7, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX: PCE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 12-8, CTCP Cơ khí Phổ Yên (UPCoM: FBC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 10-8, CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 6-8, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 12-8, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (UPCoM: THU) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 640 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-7 và ngày ĐKCC là 22-7.

* Ngày 31-7, CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng (UPCoM: CVH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* Ngày 31-7, CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình (UPCoM: MQB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 230 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* Ngày 20-8, CTCP Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc (UPCoM: VPW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 225,2 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* Ngày 6-8, CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCoM: SKN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 511 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* Ngày 18-8, CTCP Nước sạch Lai Châu (UPCoM: LCW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 10 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* Ngày 31-7, CTCP Thế Giới Số (HOSE: DGW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* Ngày 29-7, CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* Ngày 31-7, CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* Ngày 31-7, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-7 và ngày ĐKCC là 21-7.

* 67 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 13 đến 17-7

THIÊN HƯƠNG