Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 17 đến 21-6

Thứ Hai, 17-06-2019, 14:39
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 17 đến 21-6.

* Ngày 10-7, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 21-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 24-6.

* CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX: PSD) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-6 và ngày ĐKCC là 21-6.

* Ngày 9-7, CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (UPCoM: BDT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 606 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-6 và ngày ĐKCC là 21-6.

* Ngày 10-7, CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (UPCoM: BSL) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-6 và ngày ĐKCC là 21-6.

* Ngày 10-7, CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-6 và ngày ĐKCC là 21-6.

* Ngày 19-7, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20-6 và ngày ĐKCC là 21-6.

* CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 20-6 và ngày ĐKCC là 21-6.

* CTCP Xăng dầu HFC (UPCoM: HFC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 1-7, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UPCoM: PTX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 28-8, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* CTCP Dược phẩm Phong Phú (HNX: PPP) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 10-7, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 15-7, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 1-7, CTCP Đường sắt Vĩnh Phú (UPCoM: DSV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* CTCP Xây lắp Điện I (HOSE: PC1) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 15-7, CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 382 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 27-6, CTCP Cấp nước Bạc Liêu (UPCoM: BLW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 129 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 25-7, Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE: TVT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 10.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 10-7, CTCP Thép Đà Nẵng (UPCoM: DNS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 950 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-6 và ngày ĐKCC là 20-6.

* Ngày 28-6, CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX: CIA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 21 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 11-7, CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX: STP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-6 và ngày ĐKCC là 19-6.

* Ngày 28-6, CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 28-6, CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 26-7, CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 4-7, CTCP Kim khí Miền Trung (HNX: KMT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 28-6, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* CTCP City Auto (HOSE: CTF) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 5-7, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* Ngày 28-6, CTCP Xây dựng Công nghiệp (UPCoM: ICC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4.700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

* CTCP Xe khách Hà Nội (UPCoM: CXH) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-6 và ngày ĐKCC là 18-6.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 10 đến 14-6

THIÊN HƯƠNG