Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 13 đến 17-5

Chủ Nhật, 12-05-2019, 19:44
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 13 đến 17-5.

* Ngày 7-6, CTCP FPT (HOSE: FPT) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 17-5 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 20-5.

* CTCP FPT (HOSE: FPT) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 31-5, CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 4-6, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 6-6, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 29-5, CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (HNX: THB) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 29-5, CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (HNX: THB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.050 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 5-6, CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.022 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 11-6, CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 950 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 12-6, CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 668 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 3-6, CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương (UPCoM: BT1) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 28-5, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 20-6, CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 3-6, CTCP SIVICO (UPCoM: SIV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 20-6, CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DVW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-5 và ngày ĐKCC là 20-5.

* Ngày 3-6, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCoM: SKH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.222 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 27-5, CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 28-5, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.490 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 5-6, CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng - Coninco (UPCoM: CNN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 920 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 29-5, CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (UPCoM: VCA) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 27-5, CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 3-6, CTCP Thế Kỷ 21 (UPCoM: C21) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 4-6, CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 4-6, CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UPCoM: SBD) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 25-6, CTCP Dược phẩm 2/9 (UPCoM: NDP) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 27-5, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 5-6, CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (HNX: TDN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 3-6, CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-5 và ngày ĐKCC là 17-5.

* Ngày 6-6, CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An (HOSE: HOT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 30-5, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 30-5, CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (HOSE: HMC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 31-5, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 28-5, CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX: INN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 30-5, CTCP Dệt may Huế (UPCoM: HDM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 7-6, CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (UPCoM: MTC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 6-6, CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (HNX: PPY) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 28-5, CTCP Vật tư - TKV (UPCoM: MTS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 31-5, CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 3-6, CTCP 28 Hưng Phú (UPCoM: HPU) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-5 và ngày ĐKCC là 16-5.

* Ngày 30-5, CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 28-5, CTCP Công trình Đô thị Nam Định (UPCoM: UMC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 31-5, CTCP Nước sạch Bắc Ninh (UPCoM: BNW) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 180 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 31-5, CTCP Nước sạch Bắc Ninh (UPCoM: BNW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 365 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 3-6, CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 28-5, CTCP Kho Vận Tân Cảng (UPCoM: TCW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 12-6, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (UPCoM: AFX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 23-5, CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (UPCoM: BTU) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 29-5, CTCP Nước sạch Bắc Giang (UPCoM: BGW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 220 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 31-5, CTCP 715 (UPCoM: BMN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 840 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 30-5, CTCP Đường sắt Quảng Bình (UPCoM: QBR) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 10-6, CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn (UPCoM: SSU) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 31-5, CTCP Bông Việt Nam (UPCoM: BVN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 24-5, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 28-5, CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCoM: HLB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 10.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 24-5, CTCP Pymepharco (HOSE: PME) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 24-5, CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: FHS) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 28-5, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày, 5-7, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-5 và ngày ĐKCC là 15-5.

* Ngày 11-6, CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX: BTW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* CTCP DIC Số 4 (HNX: DC4) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 26-6, CTCP CMC (HOSE: CVT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 28-5, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 24-5, CTCP Đường sắt Phú Khánh (UPCoM: PKR) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.454 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 29-5, CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (UPCoM: EAD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.750 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

* Ngày 27-5, CTCP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-5 và ngày ĐKCC là 14-5.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 6 đến 10-5

THIÊN HƯƠNG