Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 10 đến 14-6

Thứ Hai, 10-06-2019, 10:23
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 10 đến 14-6.

* Ngày 27-6, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 14-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 17-6.

* Ngày 28-6, CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 3-7, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 28-6, CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 25-10, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 17-7, CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điện (UPCoM: PCM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 123,7 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 10-7, CTCP Cấp nước Tỉnh Lào Cai (UPCoM: LWS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 480 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

* Ngày 27-6, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-6 và ngày ĐKCC là 17-6.

Ngày 28-6, CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (UPCoM: NLS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 520 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 26-6, CTCP Đô thị Tân An (UPCoM: TAP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4.158 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 24-6, CTCP Đường sắt Sài Gòn (UPCoM: DSS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 960 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 15-7, CTCP Vinafreight (HNX: VNF) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 17-7, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 31-7, CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 27-6, CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 28-6, CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 11-7, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 28-6, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 26-6, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

Ngày 28-6, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-6 và ngày ĐKCC là 13-6.

Ngày 27-6, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE: TCO) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-6 và ngày ĐKCC là 13-6.

Ngày 10-7, CTCP Khoáng sản FECON (HOSE: FCM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-6 và ngày ĐKCC là 13-6.

Ngày 2-7, CTCP Môi Trường và Công trình Đô Thị Sơn Tây (UPCoM: STU) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-6 và ngày ĐKCC là 13-6.

CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 12-6 và ngày ĐKCC là 13-6.

Ngày 25-6, CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng (UPCoM: DDH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 151 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

Ngày 12-7, CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

Ngày 28-6, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (UPCoM: VIN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

Ngày 24-6, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCoM: VGT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

Ngày 26-6, CTCP Phát triển Đô thị (UPCoM: UDJ) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

Ngày 26-6, CTCP Hóa An (HOSE: DHA) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

Ngày 18-7, CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.770 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

Ngày 28-6, CTCP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (HOSE: PMG) Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

Ngày 21-6, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (HOSE: BMI) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

Ngày 28-6, CTCP Công nghiệp Tung Kuang (HNX: TKU) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (HNX: TKU) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1.000:75 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 75 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

Ngày 20-6, CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

Ngày 25-6, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 292 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

Ngày 27-6, CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt (UPCoM: RAT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

Ngày 25-6, CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: HFB) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

Ngày 28-6, CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình (UPCoM: NNB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 9,58 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 3 đến 7-6

THIÊN HƯƠNG