Lịch chốt trả cổ tức của các doanh nghiệp tuần từ 23 đến 27-12

Chủ Nhật, 22-12-2019, 13:18
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM trong tuần từ ngày 23 đến 27-12, cụ thể:

* Ngày 13-1-2020, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE: UIC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 27-12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 30-12.

* Ngày 28-2-2020, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-12 và ngày ĐKCC là 27-12.

* Ngày 15-1-2020, CTCP Cấp nước Sơn La (UPCoM: NSL) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-12 và ngày ĐKCC là 27-12.

* Ngày 21-1-2020, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (UPCoM: VEA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.884 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-12 và ngày ĐKCC là 26-12.

* Ngày 8-1-2020, CTCP 32 (UPCoM: A32) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-12 và ngày ĐKCC là 25-12.

* Ngày 5-2-2020, CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-12 và ngày ĐKCC là 25-12.

* Ngày 28-2-2020, CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (UPCoM: MH3) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-12 và ngày ĐKCC là 25-12.

* Ngày 10-2-2020, CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-12 và ngày ĐKCC là 25-12.

* Ngày 10-1-2020, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-12 và ngày ĐKCC là 25-12.

* Ngày 8-1-2020, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-12 và ngày ĐKCC là 25-12.

* Ngày 28-2-2020, CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-12 và ngày ĐKCC là 24-12.

* Ngày 17-1-2020, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-12 và ngày ĐKCC là 24-12.

* Ngày 9-1-2020, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-12 và ngày ĐKCC là 24-12.

* Ngày 6-1-2020, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-12 và ngày ĐKCC là 24-12.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* 23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 16 đến 20-12

LÊ MINH