Khánh Hòa bán hết 1,57 triệu cổ phần Cảng Nha Trang

Thứ Ba, 09-10-2018, 17:46
Phiên đấu giá CTCP Cảng Nha Trang.

NDĐT - Ngày 9-10, tại Sở GDCK Hà Nội, UBND Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn 15,7 tỷ đồng (1,57 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 6,4% vốn điều lệ mà UBND tỉnh Khánh Hòa đang nắm giữ tại CTCP Cảng Nha Trang, với mức giá khởi điểm 11.900 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có hai nhà đầu tư cá nhân và hai tổ chức tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 4,7 triệu cổ phần, gấp 3 lần khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 18.600 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 11.900 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được 1.570.809 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho một nhà đầu tư tổ chức và một nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân đạt 12.112 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 19 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 333 triệu đồng, thặng dư vốn cổ phần 3,3 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá thoái vốn CTCP Cảng Nha Trang ngày 9-10-2018

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.570.809 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

4.715.427 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

4 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

4.715.427 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.570.809 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

3.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

18.600 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

11.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

18.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

12.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

12.112 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

2 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.570.809 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

19.026.288.900 đồng

HUY PHƯƠNG