Huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng TPCP

Thứ Sáu, 22-02-2019, 14:25
Minh họa.

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 20-2 đã huy động được tổng cộng 3.950 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động được 650 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,63%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30-1-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 2.900 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,00%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13-2-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,56%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30-1-2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 51.243,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B