Hơn 200 nghìn cổ phiếu MWG được chuyển quyền sở hữu

Thứ Ba, 06-11-2018, 17:12

NDĐT – Ngày 6-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu hơn 200 nghìn cổ phiếu MWG (Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 7216/UBCK-PTTT ngày 24-10-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu

1

Prusik Asian Smaller Companies Fund Public Limited Company

Oaks Emerging Umbrella Fund Public Limited Company

114.020

2

Truck Capital Master Fund, LTD.

114.020

Tổng

228.040

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 2-11-2018.

Công ty TNHH Thế giới Di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới Di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

H.T