Hơn 18,8 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Hai, 04-03-2019, 10:54

NDĐT - Tháng 2/2019, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 10 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 18.850 tỷ đồng trái phiếu, giảm 48% so với tháng 1-2019.

Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 2/2019 đạt 85,7%. Khối lượng đặt thầu của tháng 2 gấp 3,5 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,63%/năm, 7 năm là 4,05%/năm, 10 năm là 4,70%/năm, 15 năm nằm trong khoảng 5,00-5,03%/năm, 20 năm là 5,56%/năm, 30 năm là 5,79%/năm. So với tháng 1-2019, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên tất cả các kỳ hạn, trong đó giảm mạnh nhất là các kỳ hạn 5 năm (0,19%/năm), 10 năm (0,14%/năm).

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS
trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

1

1.500.000.000.000

5.701.000.000.000

650.000.000.000

3,62 - 4,6

3,63 - 3,63

2

7 Năm

2

3.250.000.000.000

7.601.000.000.000

2.000.000.000.000

4,0 - 5,1

4,05 - 4,05

3

10 Năm

2

8.250.000.000.000

31.640.000.000.000

8.250.000.000.000

4,6 - 5,02

4,7 - 4,7

4

15 Năm

2

7.500.000.000.000

31.851.000.000.000

7.400.000.000.000

4,95 - 5,6

5 - 5,03

5

20 Năm

1

500.000.000.000

1.100.000.000.000

400.000.000.000

5,55 - 6,1

5,56 - 5,56

6

30 Năm

2

1.000.000.000.000

1.050.000.000.000

150.000.000.000

5,79 - 6,5

5,79 - 5,79

Tổng

10

22.000.000.000.000

78.943.000.000.000

18.850.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 2/2019, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 628 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 68 nghìn tỷ đồng, giảm 10% về giá trị so với tháng 1/2019. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 759 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 76,7 nghìn tỷ đồng, giảm 6,2% về giá trị so với tháng1/2019.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3,0 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch repos của NĐTNN.

HUY PHƯƠNG