Hơn 10,8 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Ba, 03-09-2019, 14:50
Một phiên dự thầu trái phiếu Chính phủ.

NDĐT – Ngày 3-9, Sở GDCK Hà Nội cho biết, đã tổ chức 13 phiên đấu thầu trong tháng 8/2019 và huy động được tổng cộng 10.848 tỷ đồng trái phiếu, giảm 66% so với tháng 7/2019.

Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 8 đạt 94%. Khối lượng đặt thầu của tháng 8 gấp 4,5 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,30%/năm, 7 năm là 3,75%/năm, 10 năm trong khoảng 4,18-4,42%/năm, 15 năm trong khoảng 4,46-4,68%/năm, 20 năm là 5,06%/năm, 30 năm trong khoảng 5,35-5,51%/năm. So với tháng 7/2019, lãi suất trúng thầu tháng 8/2019 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,09-0,26%/năm.

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

1

500.000.000.000

2.750.000.000.000

500.000.000.000

3,29 - 3,65

3,3 - 3,3

2

7 Năm

1

500.000.000.000

1.550.000.000.000

450.000.000.000

3,69 - 4,2

3,75 - 3,75

3

10 Năm

4

4.500.000.000.000

21.883.000.000.000

4.354.000.000.000

4,15 - 5

4,18 - 4,42

4

15 Năm

4

4.500.000.000.000

20.292.000.000.000

4.350.000.000.000

4,4 - 5,1

4,46 - 4,68

5

20 Năm

1

500.000.000.000

2.650.000.000.000

500.000.000.000

5,04 - 5,6

5,06 - 5,06

6

30 Năm

2

1.000.000.000.000

3.284.000.000.000

694.000.000.000

5,32 - 6,1

5,35 - 5,51

Tổng

13

11.500.000.000.000

52.409.000.000.000

10.848.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 8/2019, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 940 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 103 nghìn tỷ đồng, tăng 6% về giá trị so với tháng 7/2019. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 115 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6% về giá trị so với tháng 7.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 5,7 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 5,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 99 tỷ đồng.

X.B