HNX nghỉ giao dịch ngày 3-9

Thứ Năm, 30-08-2018, 16:06

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 2-9, căn cứ Công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29-5-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018, cụ thể:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nghỉ giao dịch vào thứ Hai, ngày 3-9-2018 (nghỉ bù theo Luật Lao động) và tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ thứ Ba, ngày 4-9-2018.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các thành viên giao dịch thông báo rộng rãi cho các nhà đầu tư biết.

THIÊN HƯƠNG