HNX chuẩn bị đón 96,5 triệu cổ phiếu CYC, MLC, SIV, DRI và TNW lên sàn UPCoM

Thứ Tư, 17-05-2017, 16:47
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa gần 2 triệu cổ phiếu của CTCP Gạch men Chang Yih (MCK: CYC), hơn 4,1 triệu cổ phiếu của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (MCK: MLC), hơn 3 triệu cổ phiếu của CTCP SIVICO (MCK: SIV), 73,2 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cao su Đác Lắc (MCK: DRI) và 16 triệu cổ phiếu của CTCP Nước sạch Thái Nguyên (MCK: TNW) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, lần lượt vào các ngày 22, 23 và 26-5 tới. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của năm công ty lên tới hơn 965 tỷ đồng.

Theo đó, CTCP Gạch men Chang Yih, mã chứng khoán: CYC, đăng ký giao dịch 1.990.530 cổ phiếu phổ thông (Một triệu chín trăm chín mươi nghìn năm trăm ba mươi cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 19.905.300.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm lẻ năm triệu ba trăm nghìn đồng).

Cổ phiếu CYC chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ hai, ngày 22-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.400 đồng/cổ phiếu.

CTCP Gạch men Chang Yih có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, mã chứng khoán: MLC, đăng ký giao dịch 4.171.175 cổ phiếu phổ thông (Bốn triệu một trăm bảy mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi lăm cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 41.711.750.000 đồng (Bốn mươi mốt tỷ bảy trăm mười một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu MLC chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ ba, ngày 23-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP SIVICO, mã chứng khoán: SIV, đăng ký giao dịch 3.012.374 cổ phiếu phổ thông (Ba triệu không trăm mười hai nghìn ba trăm bảy mươi tư cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.123.740.000 đồng (Ba mươi tỷ một trăm hai mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu SIV chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ ba, ngày 23-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 28.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP SIVICO có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Đầu tư Cao su Đác Lắc, mã chứng khoán: DRI, đăng ký giao dịch 73.200.000 cổ phiếu phổ thông (Bảy mươi ba triệu hai trăm nghìn cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 732.000.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi hai tỷ đồng).

Cổ phiếu CEG chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ ba, ngày 23-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 13.300 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Cao su Đác Lắc có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Nước sạch Thái Nguyên, mã chứng khoán: TNW, đăng ký giao dịch 16.000.000 cổ phiếu phổ thông (Mười sáu triệu cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).

Cổ phiếu TNW chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ sáu, ngày 26-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Nước sạch Thái Nguyên có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

M.K