Hai công ty cổ phần được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Tư, 07-11-2018, 17:00
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được cấp mã POW.

NDĐT - Ngày 7-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán cho hai Công ty cổ phần: Tập đoàn CIENCO4 và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Mã mới C4G

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 96/2018/GCNCP-VSD ngày 6-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Trụ sở chính: Tầng 10 – 11, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 1,000.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Mã chứng khoán: C4G

Mã ISIN: VN000000C4G0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 100.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-11-2018.VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Mã mới POW

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 95/2018/GCNCP-VSD ngày 6-11-2018 cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

- Tổ chức đăng ký: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

- Tên tiếng Anh: PetroVietnam Power Corporation

- Trụ sở chính: Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 2221 0288 Fax: (84-24) 22210388

- Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

- Mã chứng khoán: POW

- Mã ISIN: VN000000POW7

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 2.341.871.600 cổ phiếu (Hai tỷ ba trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi mốt nghìn sáu trăm cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 467.802.523 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 1.874.069.077 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 23.418.716.000.000 đồng (Hai mươi ba nghìn bốn trăm mười tám tỷ bảy trăm mười sáu triệu đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 4.678.025.230.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 18.740.690.770.000 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu POW phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 8-11-2018.

H.T