Hai công ty cổ phần được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 26-10-2018, 17:05
Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh được cấp mã chứng khoán TTE.

NDĐT - Ngày 26-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch chứng khoán cho hai Công ty cổ phần: Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh và Địa ốc Tân Bình.

Mã mới TTE

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 91/2018/GCNCP-VSD ngày 25-10-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh. Cụ thể

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Trụ sở chính: Tòa nhà lô T2, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Vốn điều lệ: 284.904.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Mã chứng khoán: TTE

Mã ISIN: VN000000TTE6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 28.490.400 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 284.904.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 26-10-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đăng ký niêm yết cổ phiếu TTE trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc giao dịch cổ phiếu TTE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Mã mới TBR

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 89/2018/GCNCP-VSD ngày 24-10-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình. Cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình

Trụ sở chính: Số 205 - 207 - 209 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 80.600.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình

Mã chứng khoán: TBR

Mã ISIN: VN000000TBR6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.060.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 80.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-10-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình đăng ký giao dịch cổ phiếu TBR trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TBR được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T