Hai công ty cổ phần được cấp mã chứng khoán

Thứ Sáu, 31-05-2019, 10:34
Công ty cổ phần GAB được cấp mã giao dịch GAB.

NDĐT - Ngày 31-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch cho hai Công ty cổ phần: Vinpearl và GAB.

Mã mới GAB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 25/2019/GCNCP-VSD ngày 29-5-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần GAB, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần GAB

Trụ sở chính: Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Vốn điều lệ: 138.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần GAB

Mã chứng khoán: GAB

Mã ISIN: VN000000GAB9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.800.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 138.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30-5-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần GAB đăng ký niêm yết cổ phiếu GAB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu GAB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần GAB tiền thân là Công ty cổ phần gạch Tuynel FLC - Đò Lèn Hậu Lộc. Công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Bắt đầu phát triển từ mảng sản xuất - phân phối vật liệu xây dựng, công ty đã mở rộng hoạt động thương mại các hàng hóa không hạn chế, tập trung cung ứng cho các khách hàng lớn.

Mã mới VPL11811

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2019/GCNTP-VSD ngày 29-5-2019 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Vinpearl như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinpearl

Trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 29-5-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu VPL122020

Mã chứng khoán: VPL11811

Mã ISIN: VN0VPL118113

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 17.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.700.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30-5-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần Vinpearl đăng ký niêm yết trái phiếu VPL11811 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh .

Mã mới VIC11813

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 18/2019/GCNTP-VSD ngày 28-5-2019 cho trái phiếu của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 28-5-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC11202001

Mã chứng khoán: VIC11813

Mã ISIN: VN0VIC118139

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29-5-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đăng ký niêm yết trái phiếu VIC11813 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh .

HÀ THÀNH