Giao dịch phái sinh bình quân phiên tháng 2 giảm 10,88%

Thứ Sáu, 08-03-2019, 15:04

NDĐT - Đó là thông tin được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tại Báo cáo tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh trong tháng 2-2019.

Theo đó, trong tháng 2, có một mã sản phẩm VN30F1902 đáo hạn ngày 21-2-2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế VN30F1904 vào ngày 22-1-2019. Tại thời điểm cuối tháng 1 có bốn mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1903, VN30F1904,VN30F1906 và VN30F1909.

Trong tháng 2-2019, VN30 Index bắt đầu tăng nhanh trở lại, đạt 939,47 điểm vào ngày 25-2, đây cũng là mức điểm cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 11-2018. Đồng thời, Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán có hiệu lực (áp dụng từ ngày 15-2-2019); trong đó, mức giá dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu là 3.000 đồng/hợp đồng. Cùng với đó là kỳ nghỉ Tết âm lịch năm nay vào tháng 2 nên trong tháng 2-2019 chỉ diễn ra 16 phiên giao dịch.

Do đó khối lượng giao dịch trên TTCK phái sinh trong tháng 2 cũng giảm so với tháng 1, đạt 1.643.857 hợp đồng, giảm 42,84% so với tháng trước. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 109.509 hợp đồng/phiên, giảm 10,88% so với tháng trước.
Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 17,42% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28-2-2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 18.403 hợp đồng.

Mặc dù vậy, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 2, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 63.867 tài khoản, tăng 4,53% so với tháng trước.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước trong tháng vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhưng đã giảm hơn so với các tháng trước. Trong tháng 1, các nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm dưới 1% thì trong tháng này đã tăng lên 2,06% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2 đạt 5.638 hợp đồng, bằng 2/3 so với tháng trước, chiếm 0,17% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

HÀ THÀNH