Giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 09-04-2021, 12:02
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn gửi Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HoSE) về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE. Theo đó, HoSE vẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang HoSE, song các giao dịch sẽ tạm thời diễn ra tại HNX.

Cụ thể, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE, UBCKNN có Công văn số 1339/UBCKNN-PTTT thông báo và hướng dẫn HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) thực hiện như sau:

Doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HoSE.

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE, HoSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HoSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang HoSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HoSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HoSE, HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này, bảo đảm tính liên tục trong công tác giám sát.

HoSE, HNX và TTLKCK thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HoSE tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các Sở GDCK trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.

Công văn này được áp dụng từ ngày 8-4, đến khi UBCKNN có thông báo và hướng dẫn tiếp theo.

M.K