Gần 2 triệu cổ phiếu MWG được chuyển quyền sở hữu

Thứ Năm, 18-10-2018, 18:02

NDĐT – Ngày 18-10, gần 2 triệu cổ phiếu MWG (Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động), đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 6822/UBCK-PTTT ngày 5-10-2018 và 6928/UBCK-PTTT ngày 10-10-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu

1

The Ton Poh Fund

AL Mehwar Commercial Investments L.L.C

690.000

2

KT Zmico Securities Company Limited

500.000

3

VietNam Holding Limited

300.000

Tổng

1.490.000

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu

1

Aberdeen Frontier Markets Investment Company Limited

Alstonia Costata SDN. BHD

67.000

Tổng

67.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 17-10-2018.

Công ty TNHH Thế giới Di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới Di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

HÀ THÀNH