Enteco Việt Nam, doanh nghiệp thứ 354 niêm yết tại HNX

Thứ Bảy, 14-11-2020, 12:18
(Ảnh minh họa)

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 1-12 tới, sẽ đưa sáu triệu cổ phiếu GMA (tương ứng tổng trị giá 60 tỷ đồng) của CTCP Enteco Việt Nam chính thức giao dịch trên thị trường niêm yết, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.600 đồng/cổ phiếu. Đây là doanh nghiệp thứ 354 niêm yết cổ phiếu tại HNX.

CTCP Enteco Việt Nam thành lập ngày 10-10-2011; hoạt động chính trong các lĩnh vực cho thuê và sửa chữa máy móc thiết bị công trình; sản xuất các thiết bị công trình phục vụ ngành thi công nền móng, xây dựng dân dụng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2019, Enteco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 118 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn bốn tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 5,5% so năm 2018.

Sang năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công ty báo cáo doanh thu thuần sáu tháng đầu năm giảm 33% so cùng kỳ, xuống còn 52 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chi phí bán hàng giảm mạnh và lợi nhuận gộp tăng đáng kể nên lợi nhuận sau thuế bán niên đạt gần bốn tỷ đồng, tăng 94% so cùng kỳ năm 2019.

HĐQT công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh, năm 2020, với 130 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 47 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau sáu tháng đầu năm, công ty hoàn thành 40% mục tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của công ty tính đến 30-6-2020 là 137 tỷ đồng, tăng ba tỷ đồng so thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu, tài sản dài hạn đạt 86 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65%.

M.K