CVS thay đổi thông tin thành viên lưu ký

Thứ Ba, 20-11-2018, 15:17

NDĐT - Ngày 20-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán CV (mã chứng khoán CVS), kể từ ngày 19-11.

Ngày 19-11-2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 158/GCNTVLK-1 cho Công ty cổ phần Chứng khoán CV như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán CV

2. Tên viết tắt: CVS

3. Số hiệu thành viên: 109

4. Trụ sở chính: Tầng 11, Trung tâm thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Kim Hậu - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)

7. Điện thoại: 024. 33770099 Fax: 024. 32000247

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 105/UBCK -GP ngày 25-3-2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/GPĐC-UBCK ngày 12-10-2017 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 19-11-2018. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: ông JIA MINGHUI - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 71/GPĐC-UBCK ngày 4-9-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Chuyên nghiệp hóa các hoạt động kinh doanh, CVS cung cấp tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, thỏa mãn nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng.

Các nghiệp vụ chính của công ty: Môi giới chứng khoán khách hàng cá nhân. Môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính khách hàng doanh nghiệp. Tự doanh. Bảo lãnh phát hành.

H.T