Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh được cấp mã BNW

Thứ Năm, 15-11-2018, 17:23

NDĐT – Ngày 15-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 101/2018/GCNCP-VSD ngày 13-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vốn điều lệ: 375.493.910.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Mã chứng khoán: BNW

Mã ISIN: VN000000BNW9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 37.549.391 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 375.493.910.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-11-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh đăng ký giao dịch cổ phiếu BNW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BNW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T