Công ty CP Chứng khoán Toàn Cầu thay đổi thông tin thành viên lưu ký

Thứ Sáu, 12-10-2018, 15:19

NDĐT – Ngày 12-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.

Ngày 10-10-2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 147/GCNTVLK-3 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

2. Tên viết tắt: VGSC

3. Số hiệu thành viên: 088

4. Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT

6. Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 024.33776699 Fax: 024.32223070

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 83/UBCK - GP ngày 16-1-2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 10-10-2018. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thế Minh – Tổng Giám đốc

2. Giấp phép điều chỉnh Giấp phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 79/GPĐC-UBCK ngày 2-10-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP ngày 16-1-2008. Công ty thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán bao gồm: Lưu ký chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp.

H.T