Công ty CP Cấp nước Kon Tum được cấp mã KTW

Thứ Bảy, 03-08-2019, 10:38

NDĐT - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã KTW cho Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.

Cụ thể, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 32/2019/GCNCP-VSD ngày 2-8-2019 cho Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

Tên tiếng Anh: Kon Tum Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt: KOWACO

Trụ sở chính: Số 182, đường Trần Phú, phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 260 3862246/3861735 Fax: 0260 3861805

Vốn điều lệ: 83.302.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

- Mã chứng khoán: KTW

- Mã ISIN: VN000000KTW7

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 8.330.200 cổ phiếu (Tám triệu ba trăm ba mươi nghìn hai trăm cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 5.213.830 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 3.116.370 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 83.302.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ ba trăm linh hai triệu đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 52.138.300.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 31.163.700.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu KTW phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 6-8-2019.

H.T