Cổ phiếu SDX bỏ hạn chế giao dịch từ ngày 7-1

Thứ Năm, 03-01-2019, 17:50

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo, từ ngày 7-1, đưa cổ phiếu SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch.

Cụ thể, Sở GDCK Hà Nội, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội, ngày 20-6-2017 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, thông báo về việc cổ phiếu của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch và được giao trở lại bình thường vào ngày 7-1-2019.

Quyết định đưa cổ phiếu SDX ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch do Công ty đã công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch tại Thông báo 805/TB-SGDHN ngày 26-7-2018.

M.K