Cổ đông doanh nghiệp nào nhận cổ tức tuần từ 9 đến 13-9?

Thứ Hai, 09-09-2019, 09:02
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 9 đến 13-9.

* Ngày 2-10, CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (HNX: HCC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 13-9 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 16-9.

* Ngày 4-10, CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-9 và ngày ĐKCC là 16-9.

* Ngày 9-10, CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (HOSE: BTT) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-9 và ngày ĐKCC là 16-9.

* Ngày 15-10, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (UPCoM: SPC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-9 và ngày ĐKCC là 16-9.

* Ngày 16-10, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (UPCoM: HD8) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-9 và ngày ĐKCC là 16-9.

* CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX: CIA) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-9 và ngày ĐKCC là 12-9.

* CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX: CIA) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 185:100, giá 15.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 185 quyền được mua 100 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-9 và ngày ĐKCC là 12-9.

* Ngày 30-9, CTCP VIWACO (UPCoM: VAV) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-9 và ngày ĐKCC là 12-9.

* Ngày 30-9, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (UPCoM: SNC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-9 và ngày ĐKCC là 12-9.

* Ngày 26-9, CTCP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-9 và ngày ĐKCC là 12-9.

* Ngày 26-9, CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX: HAD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-9 và ngày ĐKCC là 11-9.

* Ngày 26-9, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-9 và ngày ĐKCC là 11-9.

* Ngày 17-9, CTCP Kinh doanh Vật Tư và Xây dựng (UPCoM: MCT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 26-9, CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 25-9, CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 10-10, CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 20-9, CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (UPCoM: SB1) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

* Ngày 10-10, Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP (UPCoM: EMS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-9 và ngày ĐKCC là 10-9.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 3 đến 6-9

M.K