Cổ đông doanh nghiệp nào nhận cổ tức tuần từ 21 đến 25-10

Chủ Nhật, 20-10-2019, 09:56
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Trong tuần từ ngày 21 đến 25-10, có 15 các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM. Cụ thể như sau:

* CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 25-10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 28-10.

* Ngày 12-11, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HOSE: IDI) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-10 và ngày ĐKCC là 28-10.

* CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HOSE: IDI) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-10 và ngày ĐKCC là 28-10.

* Ngày 29-11, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-10 và ngày ĐKCC là 25-10.

* Ngày 18-11, CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-10 và ngày ĐKCC là 25-10.

* Ngày 20-11, CTCP Nước sạch Quảng Ninh (UPCoM: NQN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 540 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-10 và ngày ĐKCC là 25-10.

* Ngày 12-11, CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-10 và ngày ĐKCC là 24-10.

* CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1.000:422, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1.000 quyền được mua 422 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 23-10 và ngày ĐKCC là 24-10.

* Ngày 26-12, CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long (HOSE: CCL) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 14-11, CTCP In Số 4 (UPCoM: IN4) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 11-11, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (HOSE: PHC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (HOSE: PHC) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 22-11, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 20-11, Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

* Ngày 5-11, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21-10 và ngày ĐKCC là 22-10.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 14 đến 18-10

THIÊN HƯƠNG