Chuyển sở hữu hơn 18 triệu cổ phiếu TCB

Thứ Sáu, 28-09-2018, 12:19

NDĐT - Ngày 28-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu 18.601.365 cổ phiếu TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam) cho các quỹ đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 5969/UBCK-PTTT ngày 11-9-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TCB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu TCB chuyển quyền sở hữu

1

DEUTSCHE BANK AG LONDON

GRANDEUR PEAK GLOBAL STALWARTS FUND

358.530

2

DEUTSCHE BANK AG LONDON

GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS, L.P

357.915

3

DEUTSCHE BANK AG LONDON

ENSIGN PEAK ADVISORS INC

965.520

4

DEUTSCHE BANK AG LONDON

GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS FUND

1.078.590

5

AQUILA SPC LTD

GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

81.000

6

HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS FUND

312.345

7

HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

83.655

8

VIOLA LTD

GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

108.000

9

KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND

GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES, L.P

228.540

10

KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND

GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

903.090

11

SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST [EQUITY]

GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES, L.P

75.000

12

NORGES BANK

GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

503.730

13

NORGES BANK

GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES, L.P

209.640

14

FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

791.190

15

FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 1

EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD

708.810

16

FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 3

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

120.000

17

FIDES S&S ASEAN PRIVATE INVESTMENT TRUST 2

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

105.000

18

FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 6

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

105.000

19

FIDES JUMP UP PRIVATE INVESTMENT TRUST 3

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

75.000

20

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 9

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

60.000

21

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 7

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

60.000

22

FIDES XIN MOI S&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 6

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

60.000

23

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 5

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

78.000

24

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 4

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

150.000

25

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3

ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED

184.320

26

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM

305.700

27

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3

ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC

1.033.320

28

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3

EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD

345.510

29

FIDES XIN MOI B&I PRIVATE INVESTMENT TRUST 3

ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC

63.390

30

FIDES XIN ZHAO PRIVATE INVESTMENT TRUST 1

EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD

614.760

31

MAGNA UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED COMPANY

WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED

1.322.520

32

OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED COMPANY

WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED

479.790

33

PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

1.305.000

34

TRUCK CAPITAL MASTER FUND, LTD

WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED

1.408.500

35

FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND

ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC

234.240

36

FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND

GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND

935.385

37

FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND

GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

150.375

38

VOF PE HOLDING 3 LIMITED

GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND

792.000

39

HALICO INVESTMENT HOLDING LTD

GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND

819.780

40

HALICO INVESTMENT HOLDING LTD

GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

788.220

41

YURIE VIETNAM PUBLIC OFFERED SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST (BALANCED BOND)

EDINBURGH DRAGON TRUST PLC

240.000

Tổng

18.601.365

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 26-9-2018.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được thành lập ngày 27-9-1993 là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Techcombank sở hữu một mạng lưới dịch vụ đa dạng và rộng khắp với 315 chi nhánh và 1229 máy ATM trên toàn quốc cùng với hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến.

H.T