Chuyển quyền và cấp mới nhiều mã giao dịch

Thứ Sáu, 04-09-2020, 15:23
VSD đã chuyển quyền 1,7 triệu cổ phiếu MWG cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Ngày 4-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần, VSD đã cấp nhiều mã giao dịch và chuyển quyền sở hữu 1,7 triệu cổ phiếu MWG cho các nhà đầu tư.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2020/GCNTP-VSD ngày 3-9-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 3-9-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 124/2020

Mã chứng khoán: TD2030018

Mã ISIN: VNTD20300180

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 45.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 4.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-9-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2020/GCNTP-VSD ngày 3-9-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 3-9-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 123/2020

Mã chứng khoán: TD2025006

Mã ISIN: VNTD20250062

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 7.500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 750.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-9-2020,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã KWA Công ty cổ phần Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 54/2020/GCNCP-VSD ngày 31-8-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường. Cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường

Trụ sở chính: Số 119 Bạch Đằng, khu phố 2, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 0272 3841 246

Fax: 0272 3842 152

Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường

Mã chứng khoán: KWA

Mã ISIN: VN000000KWA7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.800.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 38.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-9-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường đăng ký giao dịch cổ phiếu KWA trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu KWA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã DVG cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 55/2020/GCNCP-VSD ngày 31-8-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Trụ sở chính: Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3353.2569

Fax: 024.3353.2569

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Mã chứng khoán: DVG

Mã ISIN: VN000000DVG1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 40.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-9-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đăng ký niêm yết cổ phiếu DVG trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu DVG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu 1,7 triệu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 5185/UBCK-PTTT ngày 25-8-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

NTAsian Discovery Master Fund

Arisaig Asia Consumer Fund Limited

MWG

1.700.000

 

Tổng cộng

1.700.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 3-9-2020.

ÁNH NGỌC