Chuyển quyền sở hữu gần 5 triệu cổ phiếu của FPT và VPBank

Thứ Sáu, 23-11-2018, 18:18

NDĐT – Ngày 23-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu gần 5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần FPT và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cho các nhà đầu tư.

* Căn cứ công văn số 7604/UBCK-PTTT ngày 14-11-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

The Ton Poh Fund

Apollo Asia Fund Ltd

4.000.000

Tổng cộng

4.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22-11-2018.

Công ty cổ phần FPT thành lập ngày 13-9-1988, với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là công nghệ thông tin và viễn thông, FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 19 quốc gia.

* Căn cứ công văn số 7597/UBCK-PTTT ngày 14-11-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

Aquila SPC Ltd

Al Mehwar Commercial Investments L.L.C

502.550

Idris Ltd

147.450

Tổng

650.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 21-11-2018.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, được thành lập vào năm 1993.

Ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay tín dụng. Bên cạnh đó, VPBank còn tham gia các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính, quản lý rủi ro và bảo toàn vốn.

H.T