Chuyển quyền sở hữu gần 15 nghìn cổ phiếu GSM

Thứ Hai, 12-11-2018, 10:51

NDĐT - Ngày 10-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu gần 15 nghìn cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (mã GSM) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9-9-2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM.

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

Nguyễn Phụ Luân

2.000

2

Đậu Trung Kiên

2.000

3

Vũ Cảnh Toàn

2.000

4

Nguyễn Thị Hoa Phượng

1.000

5

Hoàng Cao Sơn

1.400

6

Lê Tùng Hoa

4.200

7

Nguyễn Duy Chiểu

2.000

Tổng cộng

14.600

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 8-11-2018.

Tiền thân của Tổng Công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961. Ngày 26-3-2018, Tổng Công ty Sông Đà chính thức chuyển đổi từ mô hình Tổng công ty nhà nước sang mô hình Tổng Công ty cổ phần.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng Công ty: Xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản.

H.T