Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB

Thứ Tư, 11-07-2018, 11:12

NDĐT – Ngày 11-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức của VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 3815/UBCK-QLCB ngày 19-6-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức của VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

73 cổ đông (Danh sách chi tiết đính kèm)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

73.219.600

Tổng

73.219.600

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 9-7-2018.

Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) cung cấp các sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, tạo nên giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, bao gồm: Môi giới chứng khoán, Dịch vụ tài chính, Dịch vụ ngân hàng đầu tư, Tư vấn tài chính và Phân tích.

Cụ thể, VPBS thực hiện các dịch vụ tài chính như thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn, nợ trong từng giai đoạn, thời kỳ.

H.T