Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và cấp nhiều mã giao dịch trong tuần qua

Chủ Nhật, 19-07-2020, 07:08
Ảnh minh họa.

Ngày 19-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã chuyển quyền 2,3 triệu cổ phiếu FPT và cấp nhiều mã chứng khoán cho các công ty.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 105/2020/GCNCW-VSD ngày 17-7-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CHPG01MBS20CE

Mã chứng quyền: CHPG2011

Mã ISIN: VN0CHPG20113

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3,5 tháng

Ngày đáo hạn: 20-10-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 25.200 đồng

Giá phát hành: 2.350 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 4.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 9.400.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-7-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK Tp. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHPG2011 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã trái phiếu TD2030016 cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2020/GCNTP-VSD ngày 16-7-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 16-7-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 95/2020

Mã chứng khoán: TD2030016

Mã ISIN: VNTD20300164

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 90.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 9.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16-7-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2020/GCNCP-VSD ngày 16-7-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng

Trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0912164357

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng

Mã chứng khoán: TV6

Mã ISIN: VN000000TV63

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 30.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17-7-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng đăng ký niêm yết cổ phiếu TV6 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TV6 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu 2,3 triệu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 4191/UBCK-PTTT ngày 30-6-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH         Họ tên bên nhận CQSH Số lượng chứng khoán

1

Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

Macquarie Bank Limited

 

1.955.000

2

Cam Vietnam Mother Fund

345.000

3

Tổng

 

2.300.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 14-7-2020.

A.N