Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và cấp nhiều mã giao dịch trong tuần qua

Thứ Bảy, 27-06-2020, 11:55

NDĐT - Ngày 27-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty cổ phần và chuyển quyền sở hữu 400 nghìn cổ phiếu MWG cho các nhà đầu tư.

Cấp mã GIC cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2020/GCNCP-VSD ngày 26-6-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh. cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

Trụ sở chính: Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225 3836 024

Fax: 0225 3836 024

Vốn điều lệ: 121.200.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

Mã chứng khoán: GIC

Mã ISIN: VN000000GIC0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.120.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 121.200.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29-6-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh đăng ký niêm yết cổ phiếu GIC trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu GIC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã BCO cho Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 42/2020/GCNCP-VSD ngày 24-6-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước. cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước

Trụ sở chính: Số 152 đường Hùng Vương. phường Tân Bình. thành phố Đồng Xoài. tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271 3881159

Fax: 0271 3870227

Vốn điều lệ: 64.026.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước

Mã chứng khoán: BCO

Mã ISIN: VN000000BCO9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.402.600 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 64.026.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-6-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước đăng ký giao dịch cổ phiếu BCO trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BCO được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao

Cấp mã chứng quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 100/2020/GCNCW-VSD ngày 25-6-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.03

Mã chứng quyền: CNVL2002

Mã ISIN: VN0CNVL20028

Mã chứng khoán cơ sở: NVL

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 9 tháng

Ngày đáo hạn: 10-3-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 5: 1

Giá thực hiện: 59.889đồng

Giá phát hành : 2.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 26-6-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CNVL2002 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 99/2020/GCNCW-VSD ngày 23-6-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.05

Mã chứng quyền: CVNM2007

Mã ISIN: VN0CVNM20075

Mã chứng khoán cơ sở: VNM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 9 tháng

Ngày đáo hạn: 10-3-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 10: 1

Giá thực hiện: 138.888đồng

Giá phát hành : 138.888 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 4.800.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-6-2020.VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVNM2007 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã chứng chỉ quỹ cho Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF số 03/2020/GCNETF-VSD ngày 23-6-2020 và cấp mã chứng chỉ quỹ cho Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital (Quỹ ETF VINACAPITALVN100)

Trụ sở chính: Lầu 17, tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-28) 3821 9930

Fax: (84-28) 3821 9931

Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ ETF VINACAPITALVN100

Mã chứng khoán: FUEVN100

Mã ISIN: VN0FUEVN1002

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.300.000 chứng chỉ quỹ

Giá trị chứng khoán đăng ký: 53.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 23-6-2020, VSD nhận lưu ký số chứng chỉ quỹ đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ ETF VINACAPITAL VN100 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF VINACAPITAL VN100 được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu 400 nghìn cổ phiếu MWG

* Căn cứ công văn số 3861/UBCK-PTTT ngày 11-6-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

COELI SICAV I – FRONTIER MARKETS FUND

ARISAIG ASIA CONSUMER FUND LIMITED

MWG

300.000

Tổng cộng

300.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 24-6-2020.

* Căn cứ công văn số 3838/UBCK-PTTT ngày 10-6-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

COELI SICAV I – FRONTIER MARKETS FUND

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

MWG

100.000

Tổng cộng

100.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 24-6-2020.

ÁNH NGỌC