Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB

Thứ Năm, 23-08-2018, 11:05

NDĐT – Ngày 23-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (mã TCB) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 4987/UBCK-PTTT ngày 13-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TCB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu TCB chuyển quyền sở hữu

1

Deutsche Bank AG London

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

1.175.745

2

Grandeur Peak Global Reach Fund

935.385

3

Grandeur Peak International Opportunities Fund

1.611.780

4

Grandeur Peak Global Opportunities Fund

1.442.325

5

Grandeur Peak Global Opportunities, L.P.

513.180

6

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

358.530

7

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

1.390.935

8

Ensign Peak Advisors INC

965.520

9

Grandeur Peak International Stalwarts, L.P.

357.915

Tổng

8.751.315

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 21-8-2018.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được thành lập ngày 27-9-1993 là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Techcombank sở hữu một mạng lưới dịch vụ đa dạng và rộng khắp với 315 chi nhánh và 1229 máy ATM trên toàn quốc cùng với hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến.

H.T