Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SCS

Thứ Sáu, 24-08-2018, 11:13

NDĐT – Ngày 24-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SCS (Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 4817/UBCK-PTTT ngày 2-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán SCS, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SCS như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu SCS chuyển quyền sở hữu

1

Công ty cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M

2.203.725

Tổng

2.203.725

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 23-8-2018.

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) được thành lập vào ngày 8-4-2008 với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Sự ra đời của SCSC nhằm đầu tư xây dựng và phát triển Nhà ga hàng hóa Hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

H.T