Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu NVL

Thứ Hai, 05-06-2017, 02:55

NDĐT – Ngày 5-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu NVL (Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Địa ốc Nova) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 3520/UBCK-PTTT ngày 1-6-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu NVL và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu NVL, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu NVL như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu NVL chuyển quyền sở hữu (loại 1)

1

Nguyễn Như Pho

Credit Suisse AG, Singapore Branch

4.686.981

2

Lê Thanh Liêm

9.254.500

Cộng

13.941.481

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 2-6-2017.

Được thành lập ngày 18-9-1992 (tiền thân là công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn), Tập đoàn Nova hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thú y, thuốc thủy sản, xây biệt thự cho thuê.

Năm 2007 tái cấu trúc và hợp nhất các công ty thành hai Tập đoàn: Anova Corp, Novaland Group. Hiện nay, Novaland Group là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động sản với tổng số vốn điều lệ 5.962 tỷ đồng.