Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Thứ Hai, 06-08-2018, 09:38

NDĐT – Ngày 6-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG (Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 4528/UBCK-PTTT ngày 24-7-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu

1

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

SR Global Fund L.P. - Frontier Fortfolio

300.000

Tổng

300.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 3-8-2018.

* Căn cứ công văn số 4496/UBCK-PTTT ngày 23-7-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu

1

Buma-Universal-Fonds I

KT Zmico Securities Company Limited

37.300

2

The Genesis Emerging Markets Investment Company

235.580

3

Genesis Emerging Markets, L.P.

29.030

4

State Teachers Retirement System Of Ohio

2.710

5

Oregon Public Employees Retirement System

5.670

Tổng

310.290

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 3-8-2018.

H.T