Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT

Thứ Ba, 04-09-2018, 17:07

NDĐT – Ngày 4-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT (Công ty cổ phần FPT) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 5326/UBCK-PTTT ngày 27-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

VietNam Equity Holding

Panah Master Fund

1.183.688

2

Apollo Asia Fund Ltd

2.000.000

3

The Ton Poh Fund

4.400.000

Tổng

7.583.688

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31-8-2018.

Công ty cổ phần FPT thành lập ngày 13-9-1988, với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là CNTT và Viễn thông, FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 19 quốc gia.

H.T