Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DLD

Thứ Ba, 22-05-2018, 11:19

NDĐT – Ngày 22-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Du lịch Đác Lắc (mã chứng khoán DLD) cho các nhà đầu tư.

Cuh thể: Căn cứ công văn số 8233/UBCK-QLCB ngày 6-12-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thanh toán, chuyển nhượng cổ phiếu của SCIC tại các công ty cổ phần và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán DLD, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DLD, loại chứng khoán tự do chuyển nhượng như sau:

STT

Bên chuyển quyền
sở hữu

Bên nhận chuyển quyền
sở hữu

Số lượng cổ phiếu DLD chuyển quyền sở hữu (loại 1)

1

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH

Đỗ Vân Anh

2.300.000

2

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH

Phạm Thanh Hoa

386.252

Tổng cộng

2.686.252

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22-5-2018.

Công ty CP Du lịch Đác Lắc tiền thân là Công ty Du lịch Đác Lắc. Ngành nghề kinh doanh của công ty: kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, du lịch lữ hành, hướng dẫn và vận chuyển khách du lịch...

H.T