Chuyển quyền một triệu cổ phiếu VPB

Thứ Sáu, 01-03-2019, 10:50

NDĐT - Ngày 1-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu 1.000.000 cổ phiếu Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 914/UBCK-PTTT ngày 1-2-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Norges Bank

Vanderbilt University

830.000

2

Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity)

170.000

Tổng

1.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-2-2019.

Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) cung cấp các sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, tạo nên giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, bao gồm: Môi giới chứng khoán, Dịch vụ tài chính, Dịch vụ ngân hàng đầu tư, Tư vấn tài chính và Phân tích.

Cụ thể, VPBS thực hiện các dịch vụ tài chính như thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn, nợ trong từng giai đoạn, thời kỳ.

HÀ THÀNH