Chuyển quyền hơn sáu triệu cổ phiếu L10, LM8, L61 và L63

Thứ Bảy, 18-05-2019, 11:04

NDĐT - Ngày 18-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu hơn sáu triệu cổ phiếu L10, LM8, L61 và L63 (Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 2485/UBCK-PTTT và công văn số 2486/UBCK-PTTT ngày 22-4-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu L10; LM8; L61 và L63 và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu L10; LM8; L61 và L63, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu L10; LM8; L61 và L63 như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Đặng Văn Long

L10

699.813

2

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

L10

234.936

3

Đỗ Văn Nhuận

L10

553.851

Cộng

1.488.600

4

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Nguyễn Hồng Hải

LM8

399.980

5

Nguyễn Ngọc Đông

LM8

658.768

6

Phạm Tuấn Anh

LM8

349.982

Cộng

1.408.730

Sàn giao dịch: HNX

7

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Lê Đức Lộc

L61

220.000

8

Nguyễn Thanh Tùng

L61

530.000

Cộng

750.000

Sàn giao dịch: UPCOM

9

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Đỗ Trọng Toàn

L63

216.000

10

Nguyễn Quốc Khánh

L63

206.000

11

Cao Thị Dự

L63

38.777

12

Nguyễn Mạnh Hùng

L63

23.663

13

Nguyễn Trọng Thanh

L63

37.000

14

Nguyễn Tử Khải

L63

32.000

15

Nguyễn Đình Huy

L63

119.000

16

Phạm Xuân Định

L63

122.000

17

Trần Văn Kiên

L63

47.000

18

Vũ Huy Đô

L63

47.000

19

Nguyễn Quang Đức

L63

3.479

20

Nguyễn Văn Xiêm

L63

29.828

21

Ong Thế Đoàn

L63

17.499

22

Vũ Văn Cương

L63

17.399

23

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Vũ Đăng Quang

L63

46.731

24

Đỗ Văn Việt

L63

4.971

25

Vũ Văn Hùng

L63

4.971

26

Phạm Khắc Tưởng

L63

1.491

27

Phạm Ngọc Khanh

L63

277.405

28

Nguyễn Thị Thanh

L63

1.690

29

Nguyễn Mạnh Cường

L63

128.262

30

Đỗ Thị Lý

L63

15.908

31

Nguyễn Văn Tuân

L63

3.479

32

Nguyễn Đăng Tĩnh

L63

1.491

33

Nguyễn Đức Long

L63

1.491

34

Phạm Văn Bắc

L63

1.491

35

Phạm Văn Tâm

L63

88.491

36

Phạm Xuân Đảng

L63

2.485

37

Đào Viết Khuây

L63

4.971

38

Đỗ Văn Vượng

L63

17.499

39

Đỗ Xuân Trường

L63

93.000

40

Cao Viết Cường

L63

513.000

41

Nguyễn Thị Thu Thanh

L63

352.982

Cộng

2.518.454

Tổng cộng

6.165.784

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 17-5-2019.

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là LILAMA) trước đây là doanh nghiệp do Bộ Xây dựng sở hữu 100% vốn điều lệ.

Tổng Công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp, gia công, chế tạo thiết bị cho các công trình công nghiệp và dân dụng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ khoa học kỹ thuật cao, công nhân lành nghề và phương tiện, máy móc thi công chuyên ngành tiên tiến.

H.T