Chuyển quyền hơn một triệu cổ phiếu MWG

Thứ Tư, 22-05-2019, 16:09

NDĐT - Ngày 22-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu hơn một triệu cổ phiếu MWG (Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 2773/UBCK-PTTT ngày 8-5-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Driehaus Frontier Emerging Markets Fund

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

MWG

133.333

Tổng cộng

133.333

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 20-5-2019.

* Căn cứ công văn số 2623/UBCK-PTTT ngày 2-5-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

NORGES BANK

GALAXY FUND

180.000

2

IDRIS LTD

30.000

3

VIOLA LTD.

24.000

4

Aquila SPC LTD

91.000

5

HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

55.000

6

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ ORIENTAL INCOME

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

195.000

7

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY

33.030

8

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ LITTLE DRAGONS

136.970

9

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ EMERGING ASIA EQUITY

135.000

Tổng cộng

880.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 20-5-2019.

Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

HÀ THÀNH