Chuyển quyền hơn 29 triệu cổ phiếu GMD

Thứ Hai, 08-07-2019, 20:54

NDĐT - Ngày 8-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu hơn 29 triệu cổ phiếu GMD (Công ty cổ phần Gemadept) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 4147/UBCK-PTTT ngày 2-7-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán GMD, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GMD như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

VI (VietNam Investments) Fund II,L.P.

Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam)

GMD

29.692.496

Tổng cộng

29.692.496

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 8-7-2019.

Công ty cổ phần Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1990. Cùng với chính sách đổi mới kinh tế của Chính phủ, năm 1993, Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002.

HÀ THÀNH