Chuyển quyền hơn 1,3 triệu cổ phiếu REE

Thứ Ba, 13-08-2019, 20:56

NDĐT - Ngày 13-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đơn vị đã chuyển quyền sở hữu hơn 1,3 triệu cổ phiếu REE (Công ty cổ phần Cơ điện lạnh) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, căn cứ công văn số 4638/UBCK-PTTT ngày 1-8-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán REE, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu REE như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

LUMEN VIETNAM FUND

TRUCK CAPITAL MASTER FUND, LTD.

REE

878.840

2

FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - FIRST STATE ASIA ALL - CAP FUND

433.000

1.311.840

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 13-8.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh được thành lập từ năm 1977, tiền thân là Xí nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước.

Là doanh nghiệp đầu tiên cổ phần hóa vào năm 1993. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán REE ngày 28-7-2000 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI). Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam và Công ty kiểm toán và tư vấn (A&C).

HÀ THÀNH