Chuyển quyền gần hai triệu cổ phiếu FPT

Thứ Sáu, 17-05-2019, 17:11
Ảnh minh họa.

NDĐT - Ngày 17-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã chuyển quyền sở hữu gần hai triệu cổ phiếu FPT cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 2774/UBCK-PTTT ngày 8-5-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu FPT và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Kuroto Fund LP

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

283.280

2

Cornerstone Advisors Global Public Equity Fund

57.510

3

Aberdeen Standard Asia Focus PLC

1.500.000

Tổng

1.840.790

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 16-5-2019.

Công ty cổ phần FPT thành lập ngày 13-9-1988, với lĩnh vực kinh doanh chính là công nghệ thông tin và viễn thông. FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 19 quốc gia.

HÀ THÀNH