Chuyển quyền 65,5 triệu cổ phiếu và cấp mã giao dịch cho các công ty

Thứ Sáu, 22-05-2020, 16:58
Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế được cấp mã chứng khoán HUX.

NDĐT - Ngày 22-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VGT và MWG cho các nhà đầu tư, cấp mã giao dịch chứng khoán cho Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

Cấp mã HUX cho Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 35/2020/GCNCP-VSD ngày 20-5-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234 3541044 - 0234 3523695

Fax: 0234 3527926

Vốn điều lệ: 113.386.480.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Mã chứng khoán: HUX

Mã ISIN: VN000000HUX9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 11.338.648 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 113.386.480.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-5-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế đăng ký giao dịch cổ phiếu HUX trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HUX được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu 65 triệu cổ phiếu VGT

Căn cứ công văn số 3224/UBCK-PTTT ngày 11-5-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VGT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VGT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: UPCOM

1

ITOCHU Textile Prominent (ASIA) Limited

ITOCHU Corporation

VGT

65.000.000

Tổng cộng

65.000.000


Ngày hiệu lực chuyển quyền: 19-5-2020.

Chuyển quyền sở hữu 500.000 cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 3077/UBCK-PTTT ngày 4-5-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

NTASIAN EMERGING LEADERS MASTER FUND

BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PUBLIC LIMITED COMPANY

MWG

250.000

2

BMO LGM FRONTIER MARKETS EQUITY FUND

150.000

3

BMO INVESTMENTS (LUX) II FCP - RAIF - BMO LGM FRONTIER MARKETS CUSTOM (USD)

100.000

Tổng cộng

500.000


Ngày hiệu lực chuyển quyền: 20-5-2020.

HÀ THÀNH