Chuyển quyền 500 nghìn cổ phiếu FPT

Thứ Ba, 16-07-2019, 20:08

NDĐT - Ngày 16-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu 500 nghìn cổ phiếu FPT (Công ty cổ phần FPT) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 4211/UBCK-PTTT ngày 4-7-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

KT Zmico Securities Company Limited

500.000

Tổng

500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 16-7-2019.

Công ty cổ phần FPT thành lập ngày 13-9-1988, với lĩnh vực kinh doanh chính là công nghệ thông tin và viễn thông. FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 19 quốc gia.

H.T