Chuyển quyền 480 nghìn cổ phiếu MWG

Thứ Năm, 27-09-2018, 09:22

NDĐT – Ngày 27-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã chuyển quyền sở hữu 480 nghìn cổ phiếu MWG (Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 6107/UBCK-PTTT ngày 13-9-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu

1

Allianz Global Investors Fund – Allianz Little Dragons

Hanoi Investments Holdings Limited

200.000

2

Allianz Global Investors Fund – Allianz Oriental Income

280.000

Tổng

480.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 25-9-2018.

Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007, Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

H.T