Chuyển quyền 4,6 triệu cổ phiếu MBB

Thứ Hai, 06-05-2019, 11:10

NDĐT - Ngày 6-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã chuyển quyền sở hữu 4,6 triệu cổ phiếu MBB (Ngân hàng TMCP Quân đội) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 2297/UBCK-PTTT ngày 10-4-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Jpmorgan VietNam
Opportunities Fund

Vietnam Growth Stock Income
Mother Fund

MBB

3.000.000

2

Aberdeen Institutional Commingled Funds,LLC

444.180

3

Florida Retirement System

592.060

4

Aberdeen Frontier Markets
Investment Company Limited

278.480

5

Aberdeen Standard Sicav I – Frontier Markets Equity Fund

285.280

Tổng cộng

4.600.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 3-5-2019.

Trong những năm qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã khẳng định vị trí vững chắc trong nhóm năm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 256 nghìn tỷ đồng và hơn 10.600 nhân sự đang làm việc trong 265 điểm giao dịch được phủ rộng trên toàn quốc, một trụ sở chính tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Lào, Campuchia, một văn phòng đại diện tại Nga và bảy công ty thành viên.

MB đang phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính với các công ty thành viên hoạt động hiệu quả gồm: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản MB (MB AMC), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) và Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MCredit)...

H.T