Chuyển quyền 3.000 cổ phiếu GSM

Thứ Sáu, 13-09-2019, 10:52

NDĐT - Ngày 13-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đơn vị đã thực hiện chuyển quyền 3.000 cổ phiếu GSM (Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9-9-2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo, đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM.

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

Nguyễn Xuân Vinh

3.000

Tổng cộng

3.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11-9-2019.

Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn tiền thân là Dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Hương Sơn 1, chính thức đi vào vận hành phát điện thương mại vào tháng 1-2011. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực: sản xuất truyền tải và phân phối điện; xây dựng nhà các loại; tư vấn thiết kế dự án...

H.T